PCBO > Links
Links

Belangrijke links van organisaties waarmee PCBO Amersfoort een nauwe relatie onderhoudt.

Amersfoort
Gemeente

De onderwijspagina van de gemeente Amersfoort staat onder Home > Aan de Balie > Voorzieningen voor jong en oud.

BAVO Eemland

Overlegorgaan Basisonderwijs en voortgezet onderwijs regio Eemland. O.a. afspraken over de overgang van het BO naar het VO.

CED Eduniek Eduniek is de nieuwe educatieve dienst die ontstaan is door het samengaan van EDI Midden-Nederland (Maartensdijk), het Schooladviescentrum (Utrecht) en de ObD-Eemland (Amersfoort).
Groenedijk onderwijs adm Administratiekantoor
Kennisacademie
PCBO
De PCBO Kennisacademie biedt interne scholingsactiviteiten voor personeelsleden van PCBO.
Ministerie OCW Het Ministerie voor Onderwijs heeft een speciale site voor het Primair Onderwijs.
PO-raad PO-Raad is de brancheorganisatie voor het primair onderwijs.
SWV PO De Eem Het Samenwerkingsverband PO De Eem omvat ruim dertig schoolbesturen in de gemeentes Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudernberg.
 Verus PCBO Amersfoort is voor belangenbehartiging en dienstverlening aangesloten bij Verus., de organisatie van het christelijk onderwijs.
 Vacatures   Algemeen   Scholen   Personeel   Directie   Links   Contact