Vacatures

In Schothorst wordt nauw samengewerkt aan vervangende nieuwbouw

 In Nieuws

Vier schoolbesturen zijn samen bouwheer en verantwoordelijk voor vervangende nieuwbouw van de scholen in Schothorst.

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort zijn gemiddeld meer dan 40 jaar oud. Dit betekent dat de gebouwen toe zijn aan renovatie of vervangende nieuwbouw. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In het IHP is onder andere vastgesteld in welke volgorde de scholen worden vervangen. Het IHP wordt uitgevoerd door Samenfoort PO, een coöperatie van de gezamenlijke schoolbesturen primair onderwijs in Amersfoort.

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

De schoolbesturen zijn bouwheer en zijn verantwoordelijk voor de vervanging van de schoolgebouwen. Zo ook in de wijk Schothorst. De scholen in de wijk, bestuurd door vier schoolbesturen, besloten de krachten te bundelen om vervangende nieuwbouw te realiseren. Een unieke aanpak en zeker een voorbeeld voor andere schoolbesturen. Medio 2024 hopen ze de ontwikkeling in Schothorst af te ronden en de wijk een nieuwe impuls te geven met 4 mooie, flexibele, functionele en duurzame schoolgebouwen.

Het blad Schooldomein publiceerde een artikel over dit unieke ontwerpproces en de samenwerking tussen alle betrokkenen. Wij zijn trots op onze betrokkenheid in het proces!