Vacatures

Jaarverslag 2021

 In Nieuws

Graag bieden we u dit Jaarverslag 2021 (pdf) van Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort aan.

Hiermee legt het bevoegd gezag; bestuur en toezicht, verantwoording af aan haar belanghebbenden, de omgeving en de rijksoverheid. 

Dialoog met u is, naast verantwoording, voor ons van grote waarde. We geven dit vorm in de verschillende contacten tussen en met belanghebbenden. Naast (formele) overlegmomenten en ontmoetingen doen we dit ook door specifieke publicaties zoals bijvoorbeeld ons koersplan en poster (2020) en Inspirerende Bagage (2019). Ook met dit vernieuwde jaarverslag 2021 geven
we graag inzicht in onze doelen, werkwijze en resultaten. Het geeft -een stuk compacter dan in voorgaande jaren- de ontwikkelingen binnen PCBO Amersfoort ten
aanzien van de beleidsterreinen onderwijs, mensen en middelen in 2021 weer. Daarnaast biedt het zicht op de continuïteit van de organisatie, van het onderwijs aan onze leerlingen nu en in de toekomst, alsmede op de inzet van de middelen.

Als u een vraag heeft of wilt reageren, gaan wij graag de dialoog aan. Graag zien wij uw bericht tegemoet via: stichting@pcboamersfoort.nl

Met vriendelijk groet,
Marie-Elle Bakker & Erik van Lingen,
College van Bestuur PCBO Amersfoort