Vacatures

Ondertekening intentieovereenkomst nieuw integraal kindcentrum in Schothorst

 In Nieuws

Het was een feestelijk moment vandaag op de Raadhoven in Schothorst. Partou en PCBO Amersfoort gaan samen een integraal kindcentrum bouwen.

Esther van Iterson, regiodirecteur bij Partou en Erik van Lingen, bestuursvoorzitter van PCBO Amersfoort, ondertekenden vanmiddag een intentieovereenkomst. Partou, de Parkschool en de Koningin Wilhelminaschool (KWS) gaan samen investeren in nieuw te bouwen integraal kindcentrum (IKC). 

Dillian Hos, directeur van de Parkschool en de KWS en Guido Roose, locatiemanager van Partou ontvingen samen de opdracht om dit traject uit te gaan werken. Met veel enthousiasme namen zij deze uitnodiging aan.

Dillian’ Hos: Waar we naar streven is niet alleen een mooi nieuw gebouw – een leef- en leergemeenschap waar kinderen en ouders terecht kunnen voor opvang en onderwijs – maar naar een kindcentrum waar álle kinderen terecht kunnen voor hun ontwikkelingsvragen. We bouwen een IKC waarin we een doorlopende ontwikkelingslijn gaan aanbieden. Zowel didactisch als pedagogisch. Ik kijk uit naar deze opbouwende vervolgstappen van onze samenwerking!’