Vacatures

Amersfoortse besturen basisonderwijs en kinderopvang stellen gezondheid voorop

 In Nieuws

PERSBERICHT | De Amersfoortse schoolbesturen en kinderopvang organisaties zijn enthousiast dat de basisscholen voor de (jongere) kinderen weer open kunnen. 

Daarmee gaat een eerder geuite wens in vervulling. Tegelijkertijd hechten zij eraan dat de heropening, mede gezien de toename van de Britse virusvariant, veilig, verantwoord en uitvoerbaar gebeurt.

De Amersfoortse schoolbesturen geven hier uitvoering aan door vanaf maandag 8 februari de scholen voor speciaal (basis) onderwijs volledig te openen. Het regulier basisonderwijs opent de groepen 1 tot en met 6. Voor de groepen 7 en 8 wordt hybride onderwijs verzorgd (in halve groepen hele dagen naar school). Dit biedt scholen de tijd om veilig en zorgvuldig de beginsituatie van kinderen in kaart te brengen, daarop het onderwijs in beredeneerde groepjes (cohortering) te laten plaatsvinden en eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen.

Afwegingen

De schoolbesturen en opvangorganisaties zijn sinds de coronacrisis voortdurend met elkaar in overleg en stemmen maatregelen af om hiermee duidelijkheid en een gezamenlijk beleid voor alle Amersfoortse kinderen op te stellen. Toen de schoolopening een optie werd, is het overleg opgevoerd. Voor de scholen is het balanceren tussen enerzijds fysiek onderwijs bieden aan alle kinderen en anderzijds dit veilig te organiseren met haar medewerkers. De scholen zijn niet aan het onmogelijke gehouden en zijn verantwoordelijk voor veilige en onderwijskundig verstandige keuzes voor kinderen én medewerkers.

Om hieraan optimaal invulling te geven, kunnen de meeste kinderen maandag weer terecht op school. Omdat het aantal besmettingen, uit de cijfers van de GGD, in de groepen 7 en 8 tot dusver hoger lijkt te liggen dan in de lagere groepen, en omdat er voor de groepen 7 en 8 een extra uitdaging ligt om onderwijskundig verstandige cohortering (werken in subgroepen) toe te passen, is besloten om hen de komende twee weken hybride onderwijs te bieden. Dit geeft de scholen eveneens de kans om de beginsituatie van deze kinderen goed in beeld te brengen zodat het onderwijs hierop ingericht kan worden na de voorjaarsvakantie.

Hiermee nemen de besturen hun verantwoordelijkheid om als werkgever het belang van de veiligheid van hun medewerkers voorop te stellen en tegelijkertijd de onderwijskundige belangen van de leerlingen goed te dienen.

BSO gesloten, noodopvang blijft open

De reguliere BSO blijft gesloten omdat hier grotere groepen kinderen vanuit verschillende scholen samenkomen. Het risico op bredere verspreiding van het virus is op een BSO daarmee hoger dan bij de vaste groepen in de eigen school. Er is daarom alleen sprake van noodopvang voor de BSO. De kinderopvang en peuteropvang voor kinderen van 0-4 jaar gaat regulier open. De basisscholen gaan open volgens bovengenoemd principe. Ook blijft de noodopvang beschikbaar voor de kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De verspreiding van het virus (ook van de Britse variant) via jonge kinderen lijkt minder groot dan bij oudere (basisschool)kinderen. De gezondheid van medewerkers, kinderen en hun gezinnen staat voorop. Binnen Amersfoort zijn daarom met alle schoolbesturen, en in overleg met gemeente en kinderopvang, een aantal afspraken gemaakt.

De GGD is nauw betrokken geweest bij dit proces om de besturen te adviseren.

Waardering, veerkracht en flexibiliteit

Ondanks dat de BSO en de scholen aankomende week niet ‘gewoon’ open gaan door alle extra maatregelen die de overheid oplegt, zijn de bestuurders en medewerkers van de scholen blij dat zij aankomende week de kinderen kunnen verwelkomen. Iedereen doet zijn uiterste best om tijdens deze pandemie het beste onderwijs en opvang te geven in kwaliteit en (les)tijd. Gezien deze situatie zal dit de komende periode niet optimaal zijn, zeker gezien het al bestaande tekort aan leraren en pedagogisch medewerkers en de extra druk hierop door de quarantainemaatregelen. Een groot beroep blijft gedaan worden op alle ouders en verzorgers om samen deze crisis het hoofd te bieden.

Veel waardering is er voor ouders en alle opvang en onderwijsmedewerkers.

Onze sector is veerkrachtig en flexibel en heeft duidelijk oog voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd.

Noot voor de redactie

Voor vragen neemt u contact op met Christian van den Brink, namens de Amersfoortse schoolbesturen voor primair onderwijs 06-29122671 of rechtstreeks met Erik van Lingen, voorzitter college van bestuur Stichting PCBO Amersfoort op 06-51910711.