Vacatures

Samen werken we aan onderwijskwaliteit

 In Nieuws

Alle I-coaches, IB-ers en directeuren geven vorm aan de sturing op onderwijsopbrengsten, het zinvol toepassen van het nieuwe onderwijsresultatenmodel, ons ICT-beleid en de versnelde digitalisering. Juist in deze tijd willen we op onze scholen en in de thuissituatie goed en betekenisvol onderwijs bieden. Dank collega’s!