Vacatures

Voor- en vroegschoolse educatie draagt bij aan gelijke kansen

 In Nieuws

In Amersfoort werken we doorlopend aan gelijke kansen voor alle kinderen. Voor- en vroegschoolse educatie is daar een onderdeel van.

Het stimuleert de taalontwikkeling van jonge kinderen die dat nodig hebben en daarmee hun kansen om zich te ontwikkelen tot competente en betrokken burgers.

Voorschoolse educatie vindt plaats in de peuteropvang en vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. Kinderopvang en basisonderwijs spannen zich in om de kinderen die dat nodig hebben een effectief extra aanbod te geven. Dat doen zij op verschillende succesvolle manieren. Het is inspirerend om van elkaar te kunnen lezen wat werkt. En waar we trots op zijn! Met die gedachte hebben we een aantal mooie praktijkvoorbeelden in voor- en vroegschoolse educatie verzameld en gebundeld.

Expliciete directe instructie is effectief én leuk

Voor het magazine werden ook Jeanine Hulshof, leerkracht van groep 1-2 en Tonia Oskam, directeur van basisschool PWA Randenbroek geïnterviewd. Zij vertellen enthousiast over de EDI-aanpak. De ‘expliciete directe instructie’ krijgt op de locatie Randenbroek van de Prins Willem Alexanderschool op een speelse manier vorm.

Tonia: ‘De leerkracht neemt nadrukkelijk het voortouw in het uitgebreide woordenschatonderwijs van de Prins Willem Alexanderschool. Veel herhalen is daarbij essentieel’. Jeanine: ‘Als je niet herhaalt zijn de kinderen het over drie dagen kwijt. Dus ik doe elke dag wat met de woorden die we al behandeld hebben. Ik zeg bijvoorbeeld dat ik een woord in mijn hoofd heb, geef ze een hint en dan moeten zij het raden. Kijk, de kinderen met achterstanden hoeven de woorden die we ze leren niet al actief te gebruiken. Zolang ze het passief maar opslaan. We zijn blij als ze de woorden gaan herkennen en begrijpen.’

Marie-Elle Bakker, lid college van bestuur bij PCBO Amersfoort: ‘Ik vind het heel goed dat we in Amersfoort een stadsbrede lijn ontwikkelen voor het stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij de voor- en vroegschoolse educatie.’

Lees het inspiratiemagazine: Voor-en vroegschoolse educatie in Amersfoort. Het interview met Tonia en Jeanine vindt u op pagina 14-15.