Vacatures

Wij staan stil bij de moord op onze Franse collega Samuel Paty

 In Nieuws

De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst zijn in Nederland een groot goed, een grondrecht beschermd in onze Grondwet. Helaas leveren deze vrijheden soms ook spanning op, dat is de afgelopen week meer dan duidelijk geworden.
De aanslag op Samuel Paty in Frankrijk was een aanslag op het onderwijs in Europa. En dit weekend werden we opgeschrikt door weer een aanslag. Op een kerk in Frankrijk waarbij de koster en enkele gelovigen het slachtoffer waren van dezelfde haat en het niet kunnen hanteren van de vrijheid van godsdienst.

Verschillen zijn verrijkend

Net als Samuel Paty behandelen ook onze leerkrachten – in het kader van burgerschapsonderwijs – het thema ‘vrijheid van meningsuiting’. Wij trachten in ons onderwijs kinderen te leren hun mening te vormen en te uiten en daarbij respect en hopelijk ook begrip op te brengen voor de wereld en de overtuiging van de ander. Juist op onze scholen, gebaseerd op het christelijk-sociale gedachtegoed, geven we elke dag invulling aan het uitgangspunt dat verschillen ons verrijken.
‘Docenten moeten in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen zodat onze kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.’ ~ Ingrid van Engelshoven en Arie Slob

Wij hopen en wensen dat kinderen en jongeren, hun ouders en hun omgeving, elke leraar elke dag vertrouwen schenken en ruimte geven om onderwijs en daarmee ook de persoonsvorming van de leerlingen, in de geest van onze grondwet en de bedoeling daarachter, vorm te geven.
De scholen van PCBO Amersfoort zijn divers en rijkgeschakeerd. Het is onze overtuiging en opdracht om gelijkwaardig en open te zijn, zodat we in de klas, op het plein, op straat en in de stad met elkaar in verbinding blijven. Laten we er samen voor zorgen dat we in verdraagzaamheid de dialoog blijven voeren.

Download > Brief collega’s herdenking Samuel Paty 2 nov 2020