Vacatures

Verbeteren van onderwijskwaliteit

Bij PCBO Amersfoort beloven we dat jij bij ons tot je recht komt. We dagen onze medewerkers uit en ondersteunen hen om zich continu te ontwikkelen. In dit artikel blikken we terug op het leiderschapstraject van ons bestuur en directeurenteam, gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

De win-win situatie

Het bestuur van PCBO Amersfoort wilde samen met het directieteam een gezamenlijk beeld krijgen hoe zij nog beter in staat zijn om goed onderwijs te ontwikkelen voor alle leerlingen. Marie-Elle Bakker zegt hierover: ‘Door het traject dat we met NSO-CNA hebben doorlopen, hebben we vanuit persoonlijk leiderschap het onderwijs een impuls gegeven. We hebben ons vooral gericht op hoe we dit met elkaar willen vormgeven vanuit de gedachte dat elke schoolleider een nadrukkelijk verschil maakt en impact heeft.’

Collectief leiderschap stimuleren

Dit leiderschapstraject kende geen vastomlijnd programma met vooraf gekozen inhoudelijke themabijeenkomsten. Werkend vanuit het ingebrachte vraagstukken van de schoolleiders, het ‘waagstuk’ genoemd, kwamen thema’s als complexiteit, veranderkunde en persoonlijk leiderschap aan bod. Hoewel structuur zekerheid geeft, gaf deze vorm van ontwerpen en ontwikkelen de vruchtbare voedingsbodem voor gezamenlijk leiderschap.

Marjolein Veldhuizen, directeur van basisschool de Zonnewijzer: ‘Deze aanpak zorgde voor enorm veel verbinding tussen de directeuren en ons bestuur. Door samen aan de slag te gaan met de vraagstukken van een school zoek je samen naar oplossingen, met theoretische onderbouwing in werkplaatsen.’

Matthijs Mondria, directeur van basschool Kon-Tiki, vult aan: ‘Ik wilde weten hoe ik gespreid leiderschap in mijn team het beste kan vormgeven. Als zij-instromer was ik op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe gebruik ik mijn eerdere ervaringen in het onderwijs? Wat moet ik doen of juist laten om een professionele cultuur te laten ontstaan?’

De schoolleider doet ertoe

Een belangrijke verandering is dat het directieteam nu, meer dan voor dit traject, de leiding neemt in de samenwerking met het bestuur. Een mooi voorbeeld is het herijkte kwaliteitsteam voor onderwijs.

‘We hebben continu gereflecteerd en het programma bijgesteld om de kwaliteit van de bijeenkomsten te waarborgen. Onderwijskwaliteit betekent voor ons verbinding houden en ambities waarmaken. De schoolleider doet ertoe. Wat zij of hij doet (of laat) heeft impact en komt bij de leerling terecht,’ aldus Marie-Elle Bakker.

Bij PCBO Amersfoort willen we het samen doen. Dit leiderschapstraject heeft ons sterker verbonden en beter voorbereid om de onderwijskwaliteit continu te verbeteren. Elkaar goed zien en horen is cruciaal. De rol van de schoolleider heeft een voelbaar effect op de leerkrachten en leerlingen.