Vacatures

Nieuw Koersplan 2024-2028

 In Nieuws

Laat je zien en weet je gezien, jij mag tot je recht komen.

Met veel plezier kunnen we melden: we gaan starten met onze nieuwe koers!

Op 15 januari stemde de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in en op 22 januari keurde de Raad van Toezicht ons nieuwe koersplan goed.

We kijken terug op een mooi proces met directeuren, collega’s, ouders, leerlingen, medezeggenschap en toezichthouders. Het waren inspirerende, inhoudelijke gesprekken waarin we samen onze koers voor PCBO Amersfoort vorm konden geven.

We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Hiermee is het Koersplan op papier ‘af’.
En nu begint het pas. Samen gaan we ermee aan de slag!

Lees het nieuwe Koersplan 2024-2028 van PCBO Amersfoort