Vacatures
2-pcbo-amersfoort

Publicaties

Koersplan 2024 – 2028

Sinds januari 2024 werken we met een nieuw Koersplan met als titel “Laat je zien en weet je gezien, jij mag je tot je recht komen”. Dit geeft ons de komende 4 jaar richting in ons beleid op de scholen en stichtingsbreed.

Lees hier het Koersplan 2024-2028>>>

Jaarverslag 2022

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 22 mei 2023 is het jaarverslag en de jaarrekening 2022 goedgekeurd. Deze kunt u hier inzien:

Naar het Jaarverslag 2022 >>>


Jaarverslag 2021
In het jaarverslag lichten wij de belangrijkste onderwerpen toe. Op deze site staat onderaan de link naar het bestuursverslag en de jaarrekening. In het Jaarverslag 2021 worden de verschillende beleidsdomeinen toegelicht, achtereenvolgend op onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

Naar het Jaarverslag 2021 >>


Jaarverslag 2020
In een infographic van het jaarverslag lichten wij de belangrijkste onderwerpen toe. Op deze site staat onderaan de link naar het bestuursverslag en de jaarrekening. In het Jaarverslag 2020 worden de verschillende beleidsdomeinen toegelicht, achtereenvolgend op onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

Naar de infographic van het Jaarverslag 2020 >>


Poster Koersplan PCBO Amersfoort 2020-2023
Op de poster worden de belangrijkste elementen van het Koersplan 2020-2023 in tekst en visueel vormgegeven. Het plan geeft richting aan de gemeenschappelijke doelen, samengevat in zes focuspunten, en biedt ruimte aan scholen om in de eigen wijk en gericht op de doelgroep (kinderen en ouders) accenten te leggen en specifiek beleid te voeren. PCBO Amersfoort stemt nadrukkelijk af op de diversiteit in de stad.

Download: Poster Koersplan PCBO Amersfoort 2020-2023 (pdf)

Lees hier de volledige tekst van Koersplan PCBO Amersfoort 2020-2023 (pdf)


Een Kroonjaar; 2019-2020
Het schooljaar 2019-2020 was voor PCBO een bijzonder kroonjaar. Onze scholengroep bestond 150 jaar en corona (kroon) zette in het voorjaar de dagelijkse gang van zaken compleet op zijn kop. In de brochure ‘Een Kroonjaar’ staan interviews  en overzichtjes die laten zien wat dit voor het onderwijs en de opvang op de scholen betekende. Daarnaast biedt de brochure een korte samenvatting van het jaarverslag 2019. De kwaliteiten die we in onze stichting belangrijk vinden waren in dit jaar duidelijk herkenbaar.

Download: Een kroonjaar 2019-2020. Jij mag tot je recht komen.


PCBO bestaat 150 jaar!
PCBO bestaat 150 jaar. Om dit te markeren is het jubileummagazine ‘Inspirerende bagage’ gemaakt. Onze christelijke en sociale bronnen klinken mee in het huidige Why van PCBO, waarin we geloven én beloven dat kinderen op onze scholen tot hun recht mogen komen.

Download: Inspirerende bagage Toen, nu en straks (pdf)


Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen PCBO 2019
Het bestuur is tevreden over de herkenning en waardering van de onderwijsinspectie voor het ingezette kwaliteitsbeleid, de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en de intensieve wijze waarop de dialoog met belanghebbenden wordt gevoerd. Het bestuur verwacht de huidige kwaliteit vast te houden en verder te verbeteren. Daarbij blijft zij, evenals alle onderwijsprofessionals op de scholen, met passie werken aan een breed en betekenisvol onderwijsaanbod.

Download: Inspectierapport vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen PCBO 2019


Focus op Kwaliteit. De Staat van ons Onderwijs 2018
Vanaf januari 2018 hebben bestuur en directeuren, naast een breed betekenisvol onderwijsaanbod de focus op onderwijskwaliteit gelegd. Op elke school is een kwaliteitsscan uitgevoerd en besproken in het team. De aanpak en benadering van de focus op kwaliteit zal worden gecontinueerd en waar nodig aangescherpt. Het bieden van onderwijs zoveel als mogelijk ‘op maat’ voor leerlingen die verschillen qua interesse en capaciteiten is daarbij een belangrijk doel.

Download: Focus op Kwaliteit. De Staat van ons onderwijs 2018