Vacatures
6-partners

PCBO Amersfoort

In de huidige netwerksamenleving is samenwerking cruciaal voor organisaties. PCBO Amersfoort werkt op verschillende terreinen samen met een aantal voorkeurspartners:

  • om goed onderwijs aan onze leerlingen te geven
  • om leerkrachten permanent te vormen, van studenten tot ervaren krachten
  • om onze vakkennis en expertise up-to-date te houden, en voor belangenbehartiging

We stellen hen hieronder aan u voor.

Voor goed onderwijs aan onze leerlingen
De Stichting PCBO Amersfoort zet zich ervoor in dat kinderen zich ongehinderd, in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Liefst op de eigen school, waar nodig met ondersteuning van de passende ketenpartners:

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem
Dit samenwerkingsverband omvat ruim dertig schoolbesturen in Amersfoort en 5 omliggende gemeentes. Scholen en schoolbesturen werken er samen om hun expertise en middelen zo effectief mogelijk in te zetten voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs. >  Website SWV De Eem.

Farel College
Voor de bovenschoolse plusklas werken we samen met het Farel College voor voortgezet onderwijs. > Website Farel College.

Gemeente Amersfoort
De onderwijspagina van de gemeente Amersfoort staat onder Home > Onderwerpen > Onderwijs en jeugd. > Website gemeente Amersfoort.

Stichting ABC Amersfoort
ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. Partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn werken gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen. > Website Stichting ABC Amersfoort.

Voor permanente vorming van onze leerkrachten
Ook voor de kwaliteit van leerkrachten maakt PCBO Amersfoort zich sterk. Daarvoor werkt ze samen met verschillende partners:

Marnixacademie, Utrecht
Studenten van deze Lerarenopleiding basisonderwijs vervullen bij de scholen van PCBO hun stage. > Website Marnixacademie.

Transvita
We werken samen met Transvita voor hun Talentenpool en hun invalpool. Zij bieden leerkrachten die bij hen zijn gedetacheerd opleidingen in hun RTC Transvita Academie. > Website Transvita.

Voor expertise en belangenbehartiging
Zoals PCBO Amersfoort haar medewerkers stimuleert permanent kennis en expertise op te doen, zo blijft zij zich ook zelf steeds informeren over ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daarnaast heeft zij contact met organisaties die de belangen van het primair en het christelijk onderwijs behartigen, en diverse diensten verlenen aan PO-bestuurders.

PO-Raad
De sectororganisatie voor het primair onderwijs behartigt de gemeenschappelijke belangen van schoolbesturen in het basisonderwijs, sbo en (v)so, op drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. > Website PO-Raad.

Verus
Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, die vanuit het hart scholen inspireert, begeleidt en ondersteunt. > Website Verus.

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!