Vacatures
4-voor-ouders

Klachtenregeling

Kom naar ons toe!
We vinden het belangrijk dat ouders met vragen, opmerkingen of klachten naar school komen en deze bespreken met de leerkracht van hun kind. Alleen zo kunnen we weten wat u als ouder ervaart.

In de meeste gevallen kunnen we het oplossen, soms ook zullen we uitleggen waarom we op een bepaalde manier handelen. Realiseert u zich daarbij dat waar gewerkt wordt, misverstanden kunnen ontstaan en soms fouten worden gemaakt. Dat is bij ons niet anders.

Als de bespreking van een vraag of klacht met de leerkracht niet bevredigend is verlopen, kunt u zich wenden tot de schoolleiding.

Als u er ook daar niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het bestuur.

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, of als u niet weet bij wie u het beste terecht kunt, kunt u de contactpersoon van de school benaderen, te rade gaan bij de vertrouwenspersoon van de stichting, of een officiële klacht indienen.

Klachtenregeling
PCBO Amersfoort gebruikt de klachtenregeling van de christelijke onderwijsorganisatie Verus. U vindt de regeling onder de knop aan het eind van deze pagina.

Contactpersoon op school
Elke school heeft een contactpersoon voor klachten. U vindt de naam van de contactpersoon van de school van uw kind op de website van de school of in de schoolgids.

U kunt met uw vragen over klachten bij deze contactpersoon terecht. Hij of zij kent de klachtenprocedure en zorgt, als dat nodig is, voor eerste opvang. Wanneer u besluit om een klacht in te dienen zal de contactpersoon u voor verder advies en bemiddeling altijd doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Als u contact opneemt met een van de vertrouwenspersonen, zal die, nadat u uw verhaal gedaan hebt, met u bekijken wat de beste keuze is: een officiële klacht indienen of door bemiddeling een oplossing proberen te bereiken. U bepaalt zelf welke route u kiest. Bij eventuele vervolgstappen kan de vertrouwenspersoon u begeleiden. Ook kan de vertrouwenspersoon u doorverwijzen naar instanties voor opvang en nazorg.

Het is goed om te weten dat onze vertrouwenspersonen verplicht zijn tot geheimhouding van alles wat zij in hun functie te weten komen.

Onze vertrouwenspersonen zijn mevrouw drs. J.J.C. Stehouwer-Pelleboer en de heer ir. drs. François van Ekkendonk.

 

Hannie Stehouwer
“Ik ben arts en heb 7 jaar als arts in het buitenland gewerkt. Daarna heb ik voor het onderwijs gekozen. Op MBO Amersfoort geef ik les aan doktersassistenten en verpleegkundigen.
In mijn functie als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk om een luisterend oor te hebben en het gesprek aan te gaan. Waar nodig speel ik een bemiddelende rol.
U kunt mij bellen op (033) 453 05 80 of mailen via hannie.stehouwer@ziggo.nl.

 

François van Ekkendonk
“Na mijn studie theologie heb ik civiele techniek gestudeerd. Ik ben daarna gaan werken bij een adviesbureau in Amersfoort en woon inmiddels een kleine 20 jaar in de stad.

Als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk dat het verhaal achter de klacht aan de orde komt, zodat we kunnen kijken naar oplossingen die daar recht aan doen.
U kunt mij bellen op (033) 463 05 33, of mailen via francois.esther@xs4all.nl.

 

Landelijke klachtencommissie
Als u ontevreden bent over de afhandeling van een klacht, kunt u zich, eventueel in overleg met de vertrouwenspersoon, wenden tot de landelijke klachtencommissie:

Stichting GeschillenCommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
(070) 386 16 97 (9.00-16.30 uur)
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

> Klachtenregeling PCBO Amersfoort

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!