Vacatures
2-pcbo-amersfoort

Raad van Toezicht

De raad heeft in een toezichtskader omschreven wat zij van het bestuur verwacht. Deze verwachtingen liggen op zes terreinen:

 • onderwijskwaliteit waarborgen
 • identiteit voeden
 • stichting (en indirect de scholen) strategisch positioneren
 • belanghebbenden verbinden
 • financiën en bedrijfsvoering versterken
 • vorm en invulling geven aan goed werkgeverschap

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur onderschrijven de code ‘Goed Bestuur’ van de PO-raad.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Mr. Christiaan Bramer (voorzitter)
 • Ir. Arnoud Looijen
 • [vacature]
 • Drs. Joost van der Velden RC
 • Mr. drs. Debbie van der Veen-Bouguenon

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!