Vacatures
1400x260px-header-kontiki

Bestuursbureau

Op het bestuursbureau werkt een team van professionals met beleidsmatige en uitvoerende expertise op het gebied van onderwijs, personeel, financiën, ICT en huisvesting. Zij ondersteunen zowel de scholen, als het college van bestuur en de raad van toezicht.

Wij zoeken
leraren met lef
en ondersteunende
professionals

PCBO Amersfoort