Vacatures
4-voor-ouders

Privacybeleid

Wij geven onderwijs aan kinderen, begeleiden hen en registreren hun vorderingen in het leerlingvolgsysteem van de school waarop zij zitten. Die data zijn gekoppeld aan persoonsgegevens die de administratie van de school van de leerlingen heeft.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Conform de AVG gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die wij van kinderen vastleggen. We registreren en gebruiken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijs. We slaan ze beveiligd op en ze zijn niet zomaar voor iedereen toegankelijk.

Scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. We delen die leerlinginformatie alleen met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven. Als die uitwisseling wettelijk verplicht is, dan vragen wij de ouders niet om toestemming.

Ouders krijgen, meestal aan het begin van het schooljaar, een adreslijst van de klas van hun kind. Om de privacy van leerlingen en medewerkers te waarborgen zal de school ouders jaarlijks vragen om toestemming te geven voor de vermelding van deze gegevens en tegelijk te controleren of de gegevens nog juist zijn.

We vragen ook altijd toestemming voor het intern gebruik van foto’s en video’s, zoals in nieuwsbrieven, voor scholing van leerkrachten of op de website van de school.

Los van deze regeling vragen wij ouders ook om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal dat zij zelf maken van situaties op school.

PCBO Amersfoort heeft een privacyreglement waarin is beschreven hoe wij omgaan met de leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U mag altijd inzage vragen in de gegevens die van uw kind zijn vastgelegd. Het privacyreglement vindt u via onderstaande link.

> Privacyreglement PCBO Amersfoort

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!