Vacatures
2-pcbo-amersfoort

Directieteam

De dagelijkse leiding van onze scholen is in handen van de directie. De directeuren hebben een duidelijke visie op het onderwijs en hun leiderschap is daarmee onderwijskundig onderbouwd.

Zoals alle medewerkers per school een team vormen, zo vormen alle directies van onze scholen het directieteam.

Op stichtingsniveau biedt het directieteam de schoolleiders de mogelijkheid van intercollegiale intervisie.

Op datzelfde niveau werkt het directieteam, samen met de staf op het bestuursbureau, mee aan de ontwikkeling van het beleid van de stichting.

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!