Vacatures
2-pcbo-amersfoort

Organogram

Toelichting
De bevoegdheden en taken van het CvB, de RvT en de GMR zijn uitgewerkt in reglementen.

De RvT heeft goedkeuringsrecht op belangrijke bestuursbesluiten, de GMR heeft hierop advies- en/of instemmingsrecht.

De verantwoordelijkheden en werkwijze van college van bestuur en raad van toezicht staan beschreven in de Statuten van 7 juli 2017, hieronder als pdf te downloaden.

> Statuten PCBO Amersfoort

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!