Vacatures
2-pcbo-amersfoort

Onze missie, identiteit en ambities

Missie PCBO
De Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort (PCBO) wil kinderen op haar scholen vanuit een christelijk-sociale identiteit en met respect voor het unieke van ieder kind, uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Identiteit
De protestants-christelijke identiteit is op school zichtbaar in activiteiten, waaronder godsdienstlessen en vieringen, en in de omgang met en het omzien naar elkaar. We proberen begrippen als respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen over te brengen en voor te leven. In de omgang met elkaar, het vertellen van verhalen en het voeren van kringgesprekken willen we perspectief bieden op een betere en mooiere wereld.

Personeelsleden zijn identiteitsdragers vanuit deze traditie.

Alle kinderen en ouders zijn welkom op onze scholen. De ouders die vanuit hun christelijke achtergrond bewust voor onze scholen kiezen, mogen verwachten dat de protestants-christelijke identiteit binnen de school leeft en aansluit bij een open christelijke opvoeding.

Alle leerlingen nemen deel aan identiteitsgebonden activiteiten zoals vieringen en openingen. Met dit uitgangspunt vragen we van alle ouders om de christelijke identiteit en de algemeen menselijke waarden die wij willen uitdragen, te respecteren.

Ambities
Ons Koersplan 2024-2028 “Laat je zien en weet je gezien, jij mag tot je recht komen” geeft richting aan hoe we met elkaar willen werken en leren.

In dit Koersplan hebben we onze ambities verwoord in 3 thema’s:

  1. Geïnspireerd en inclusief onderwijs
  2. Goed en kansrijk onderwijs
  3. Verbindend en duurzaam onderwijs

Onze kernwaarden, die als een rode draad door dit plan heen lopen, zijn RUIMTE, LEF en VERBINDING.

Lees hier ons nieuwe Koersplan

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!