Vacatures
1400x260px-header-kontiki

Onze missie, identiteit en ambities

Missie PCBO
De Stichting Protestants-christelijk Basisonderwijs Amersfoort wil kinderen op haar scholen vanuit een christelijk-sociale identiteit , en met respect voor het unieke van ieder kind, uitdagen zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samen te leven. Op onze scholen is aandacht voor elkaar en worden onze medewerkers uitgedaagd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Identiteit
De protestants-christelijke identiteit is op school zichtbaar in activiteiten, waaronder godsdienstlessen en vieringen, en in de omgang met en het omzien naar elkaar. We proberen begrippen als respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen over te brengen en voor te leven. In de omgang met elkaar, het vertellen van verhalen en het voeren van kringgesprekken willen we perspectief bieden op een betere en mooiere wereld.

Personeelsleden zijn identiteitsdragers vanuit deze traditie.

Alle kinderen en ouders zijn welkom op onze scholen. De ouders die vanuit hun christelijke achtergrond bewust voor onze scholen kiezen, mogen verwachten dat de protestants-christelijke identiteit binnen de school leeft en aansluit bij een open christelijke opvoeding.

Alle leerlingen nemen deel aan identiteitsgebonden activiteiten zoals vieringen en openingen. Met dit uitgangspunt vragen we van alle ouders om de christelijke identiteit en de algemeen menselijke waarden die wij willen uitdragen, te respecteren.

Ambities
Ons strategisch beleidsplan geeft richting aan hoe we met elkaar willen werken en leren.

Onze samenleving is, naast een kennissamenleving, ook meer en meer een netwerksamenleving geworden. Onderwijs moet kinderen ook daarop voorbereiden: we brengen hun kennis en vaardigheden bij, helpen hen te worden wie ze kunnen en willen zijn, en leren hun samen te leven en in netwerken mee te draaien – het is allemaal even belangrijk.

In het strategisch beleidsplan hebben we deze ambities in vijf groeithema’s verwoord:

  • Het kind als eigenaar van het eigen leerproces
  • De leerkracht als vakbekwaam allrounder
  • Een ontwikkeling-stimulerende organisatiecultuur, geïnspireerd door gedeeld leiderschap
  • De schoolleider als onderwijskundig leider
  • De school als ontmoetingsplaats.

Kernbegrippen die als rode draden door dit plan heen lopen zijn LEF, RUIMTE en VERANTWOORDING.

U kunt ons strategisch beleidsplan (Luisterend leiden en inspirerend volgen) en de verkorte publiekssamenvatting daarvan (het LLEIV-boekje) hieronder met een klik op de knop als pdf downloaden.

> Download SBP 2015-19
> Download lleiv-boekje

Wij zoeken
leraren met lef
en ondersteunende
professionals

PCBO Amersfoort