Vacatures
3-onze-scholen

Meer- en hoogbegaafdheid

Bij passend onderwijs denk je in eerste instantie aan onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen zijn aanpassingen in het onderwijs nodig.

Voor het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen focussen we binnen PCBO op een goed aanbod en goede instructie in de klas. Verder besteden we extra aandacht aan het leren leren. Dat doen we in een plus- of verdiepingsklas, op school- en indien nodig ook op bovenschools niveau.

Plusklas Farel
Daarnaast hebben de scholen samen een bovenschoolse plusklas opgericht, in een samenwerking met het Farel College. Deze Plusklas Farel is toegankelijk voor leerlingen uit groep 7 en 8 die meer uitdaging nodig hebben én ondersteuning bij de zogenaamde executieve functies (nodig om taken te plannen en te organiseren). Ze krijgen er vakken als wiskunde, muziek en communicatievaardigheden. In deze plusklas wordt verder gewerkt aan werkhouding en zelfbeeld.

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!