Vacatures
4-voor-ouders

Voor ouders - Uw rol in ons onderwijs

U denkt erover uw kind aan te melden bij een van de scholen van onze stichting, of u heeft daar al voor gekozen.

Ouders zijn op onze scholen net zo welkom als hun kinderen. Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Als stichting zetten we graag op een rijtje op welke terreinen u een rol kunt spelen.

Stimuleren en motiveren
Het is goed voor de ontwikkeling van uw kind wanneer u het thuis stimuleert en motiveert. Het is fijn voor kinderen als ze thuis kunnen vertellen over wat ze op school doen en leren. Als kinderen het gevoel krijgen dat ze trots op zichzelf kunnen zijn, kunnen ze zich nog beter ontplooien.

Partners in de opvoeding
Wij beschouwen ouders als partners. We werken aan de ontwikkeling van uw kind en doen dat graag samen met u. Onze scholen hebben daarom regelmatig contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind, op ouderavonden en in persoonlijke gesprekken, steeds vaker met het kind erbij.

Ondersteuning van de organisatie
We zijn blij met het enthousiasme van ouders die onze teams ondersteunen, zowel binnen het onderwijs (bijvoorbeeld als leesouder) als daarnaast, in ouderraden, ouderpanels, oudercommissies of activiteitencommissies (assistentie bij vieringen, sportdagen, schoolreisjes, ouderavonden, projectweken, avondvierdaagse, sinterklaas, afscheid groep 8).

Daarnaast ondersteunen ouders onze organisatie ook door te adviseren en mee te beslissen in medezeggenschapsraden van onze scholen

Meer informatie over ouderbetrokkenheid vindt u op de websites van onze scholen, op de pagina’s voor ouders.

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!