Vacatures
3-onze-scholen

Passend onderwijs

Onze leerkrachten en scholen streven naar onderwijs dat zeer veel kinderen past.

De basisondersteuning is op onze scholen goed vormgegeven. Om passend onderwijs nog verder te verbeteren wordt op steeds meer van onze scholen gewerkt met adaptieve citotoetsen en met leerlijnen, methodes die differentiëren nog meer bevorderen.

Extra kansen
Stichtingsbreed spannen we ons in voor kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, om zo hun kansen te vergroten.

Prachtklas
Binnen de stichting is voor leerlingen in groep 8 die uitstromen naar het vmbo de bovenschoolse Prachtklas opgericht. In de prachtklas kunnen leerlingen wat ze leren meteen praktisch toepassen. Dit versterkt hun zelfbeeld en werkhouding.

Taalentklas
In samenwerking met de andere grote Amersfoortse schoolbesturen heeft PCBO Amersfoort Taalentklassen ingericht. Doelgroep zijn zevende- en achtstegroepers die in potentie naar vmbo-tl/havo kunnen, maar daarin belemmerd worden door hun taalontwikkeling. Zij werken 2 uur per week intensief aan begrijpend lezen volgens de methode van ‘De Brede School-Academie’. Het effect is opmerkelijk: gemiddeld gaat 90% van de leerlingen vooruit. Ruim de helft van de leerlingen stijgt in groep 7 en/of 8 minimaal één (cito-)niveau voor begrijpend lezen. Bij woordenschat geldt dit voor ongeveer een kwart van de leerlingen. Mede door de Taalentklas kunnen deze leerlingen naar het bij hen passend VO-niveau.

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!