Vacatures
4-voor-ouders

Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden bij een van onze scholen of een school bezoeken om de sfeer te proeven? Neem dan contact op met de school van uw keuze. Op de schoolwebsites vindt u informatie over informatieavonden, kijkochtenden en aanmelding.  

Ga naar de Ouders-pagina op de schoolsite voor meer informatie. We ontmoeten u graag en zijn nieuwsgierig naar uw kind(eren)! 

Aanmelding, toelating en plaatsing
Voor alle scholen van PCBO Amersfoort geldt dat ze openstaan voor alle kinderen, ongeacht geloof, afkomst of leefsituatie van de ouders/verzorgers. We verwachten dat u achter de identiteit van de school staat.  

Een kind kan alleen worden geplaatst als de school voldoende persoonlijke aandacht kan bieden aan uw kind en de andere kinderen. We hebben maximaal 30 kinderen per groep. 

Sommige scholen hebben beperkte capaciteit vanwege huisvesting. Om de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, heeft PCBO Amersfoort gedifferentieerd toelatingsbeleid en specifieke regels voor:  

  • Kinderen van 4 jaar (of ouder) 
  • Kinderen van een andere basisschool door verhuizing 
  • Kinderen van een andere basisschool om andere redenen dan verhuizing 
  • Kinderen met extra zorgbehoeften 

Wij garanderen dat er altijd een plek is voor kinderen uit Amersfoort op een van onze scholen. U meldt uw kind(eren) aan bij de gekozen school. Dat kan vanaf de dag dat uw kind 3 jaar oud is. 

Kinderen aanmelden in Amersfoort

Ben jij die vindingrijke professional?

Kom eens praten!