Vacatures
header-voor-ouders

Uw kind aanmelden

Als u uw kind op één van onze scholen wilt aanmelden, of eerst wilt kennismaken en sfeer proeven op een school, neemt u dan contact op met de school van uw keuze. Op de websites van onze scholen vindt u informatie over informatieavonden, kijkochtenden en (voor)aanmelding. Ga daarvoor op de schoolsite naar de pagina Ouders.

We maken graag kennis met u en zijn benieuwd naar uw kind(-eren)!

Aanmelding, toelating en plaatsing
Voor alle scholen van PCBO Amersfoort geldt dat ze open staan voor ieder kind dat wordt aangemeld, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of leefsituatie van de ouders/verzorgers. Wij gaan er vanuit dat u positief staat tegenover de identiteit van de school.

Het kind kan alleen geplaatst worden als de gekozen school verwacht persoonlijke aandacht aan uw kind en aan de zittende kinderen te kunnen geven. Ons maximumaantal kinderen per groep is 30. Uitzonderingen hierop zijn beschreven in de notitie Aanmelding en plaatsingsbeleid, die u hieronder kunt downloaden.

Slechts op een enkele school is niet voldoende capaciteit om alle aangemelde kinderen te kunnen plaatsen, doordat de huisvestingssituatie dat niet toelaat.

Om in knelsituaties de plaatsen zo goed mogelijk te verdelen heeft PCBO Amersfoort haar toelatingsbeleid gedifferentieerd en specifieke regels opgesteld voor:

  • vierjarige kinderen
  • kinderen van een andere basisschool, vanwege verhuizing
  • kinderen van een andere basisschool, anders dan vanwege verhuizing
  • kinderen met extra zorgbehoefte

Hoe dan ook garanderen we dat er voor kinderen uit Amersfoort altijd een plek is op een van de scholen van onze stichting.

Het aanmelden van uw kind(eren) loopt via de gekozen school.

Meer informatie over het aanmeldings- en plaatsingsbeleid vindt u in de notitie die u met een klik op onderstaande knop als pdf downloadt.

> Stroomschema aanmelding leerling

Wij zoeken
collega's met lef

PCBO Amersfoort