Vacatures

Gezamenlijke ambitie op kansrijk onderwijs in Amersfoort

 In Nieuws

Wij zijn trots op de gezamenlijke visie (en ambitie!) op kansrijk onderwijs in Amersfoort. Deze ambitie is tot stand gekomen door samenwerking tussen alle onderwijsbesturen in Amersfoort; zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. 

Dit zijn de vijf gezamelijke doelen:

  1. Kansen van elk kind vergroten
  2. Ontwikkelen doorgaande lijn
  3. Internationalisering
  4. Lerarentekort
  5. Vernieuwen van alle onderwijsgebouwen

De komende jaren worden deze ambities in samenwerking gerealiseerd. Er is een flyer opgesteld waarin de ambities worden toegelicht.

Inclusieve stad = inclusief onderwijs

Met deze flyer informeren wij politieke partijen. Op deze manier zetten wij in op een ambitieus collegeprogramma voor onderwijs en jeugd.

Gezocht: programmamanager (0,4 fte)

Voor dit programma in Amersfoort zoeken we een programmanager om deze ambitie samen met po en vo vorm te geven voor alle kinderen en mét onze professionals. Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan kansrijk onderwijs in Amersfoort? Lees de vacature op de website van het Meridiaan College.